Starane 180

Starane 180

Published in

STARANE® 180 – sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienametėms dviskiltėms (ypač kibiesiems lipikams), o taip pat daugiametėms šakniaatžalinėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose. Taip pat rūgštynėms, dilgėlėms, kiaulpienėms, trikertėms žvaginėms, dirvinėms neužmirštuolėms, daržinėms žliūgėms, gysločiams ir vėdrynams naikinti kultūrinėse pievose ir ganyklose.

Veiklioji medžiaga: fluroksipiras 180 g/l

Cheminė klasė: Piridino karboksirūgščių

Pavidalas: koncentruota emulsija

Registruota norma ir naudojimo laikas:

Augalai

Normal/ha

Purškimo laikas

 

Žieminiuose kviečiuose

- 0,6 l/ha

nuo dviejų lapelių tarpsnio iki paskutinio lapo pasirodymo

Vasariniuose miežiuose

- 0,4 l/ha

nuo dviejų lapelių tarpsnio iki paskutinio lapo pasirodymo

Kutūrinėse ganyklose ir pievose

- 1,5 - 2,0 l/ha

naudoti, kai piktžolės intensyviai auga.

Veikimo būdas:

STARANE® 180 – sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienametėms dviskiltėms (ypač kibiesiems lipikams), o taip pat daugiametėms šakniaatžalinėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose. Taip pat rūgštynėms, dilgėlėms, kiaulpienėms, trikertėms žvaginėms, dirvinėms neužmirštuolėms, daržinėms žliūgėms, gysločiams ir vėdrynams naikinti kultūrinėse pievose ir ganyklose.

Preparatas į piktžoles patenka per lapus. Poveikis jautrioms piktžolėms pastebimas praėjus 1-2 dienoms po purškimo. Nupurškus, piktžolių augimas sustoja, o jos žūsta per 3-4 savaites.

STARANE® 180  gerai naikina šias piktžoles:

Kibiuosius lipikus (Galium aparine)       

Dirvines neužmirštuoles (Myosotis arvensis)                  

Daržines žliūges (Stellaria media)

Vijoklinius pelėvirkščius (Fallopia convolvulus)

Takažoles (Polygonum aviculare)                                 

Dilgėles (Urtica spp)

Dirvinius vijoklius (Convolvulus arvensis)

Rūgštynes (Rumex spp) sudygusias iš sėklų.

Taip pat STARANE® 180  gerai naikina paprastąsias gaivas, vaistines žvirbliarūtes, dirvines čiužutes, paprastuosius kežius ir raudonžiedes notreles, kai jos turi 2-4 lapelius.

Rekomendacijos:

Naikinant rūgštynes purškiama, kai jos yra pilnos rozetės tarpsnyje ir pradėjęs vystytis žiedinis stiebas; kiaulpienes, kai jos yra pilnos rozetės tarpsnyje, bet prieš žiedinio pumpuro pasirodymą; prieš dilgeles, kai jos aktyviai auga.

STARANE® 180  gali būti naudojamas javuose su varpinių žolių įsėliais. Negalima naudoti javuose su dobilų, liucernos arba kitų ankštinių žolių įsėliais. Starane® 180  gali būti naudojamas visų tipų dirvose.

Maišymas: Galima maišyti su daugeliu pesticidų. Dėl maišymo pasitarti su produktų atstovais Lietuvoje.

Tirpalo kiekis: Rekomenduojama naudoti 100-400 l/ha tirpalo.

Kai žemės ūkio augalai yra 2 - 4 lapelių tarpsnyje rekomenduojama naudoti 100-150 l/ha tirpalo, kai 4-6 lapelių tarpsnyje rekomenduojama 150-200 l/ha, o  kai purškiama vėliau rekomenduojama 200-400 l/ha tirpalo.

Meteorologinės sąlygos purškimo metu: STARANE® 180 patenka į augalą per lapus ir lietus po 1 valandos preparato efektyvumui įtakos neturi. STARANE® 180  gali būti naudojamas, kai oro temperatūra purškimo metu yra 8-10 °C. Jei purškimo metu temperatūra žemesnė, preparatas gali būti nepakankamai efektyvus.

STARANE® 180  efektyvumas santykinai nepriklauso nuo oro drėgmės, o tai reiškia, kad jis gali būti purškiamas  ne tik ryte, bet ir dieną. Nerekomenduojama purkšti, kai augalai yra streso būsenoje, t.y. per sausa, užmirkusi dirva, esant labai aukštai temperatūrai dienos metu arba jei po purškimo numatomos šalnos.

Pakuotė: 3L

Galimi auginti žemės ūkio augalai:

Žuvus pasėliui, laukuose purkštuose STARANE® 180  gali būti auginami javai, varpinės žolės, kukurūzai, runkeliai ir rapsai.

Sandėliavimas:

Laikykite preparatą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje, gamintojo taroje. STARANE® 180  turi būti saugomas ne žemesnėje nei -5° C temperatūroje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens, gyvulių pašaro ir trąšų. Saugokite nuo vaikų.

Visą produkto etiketę rasite Pdf faile.


Internetinių svetainių kūrimas Theme port sponsored by Duplika Hosting.
Pradžia Į viršų